SAMENWERKING MET VERZEKERAAR CZ

Machteld Huber en CZ hebben in de zomer van 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten die het mogelijk maakt om met haar concept van ‘Positieve Gezondheid’ in de proeftuinen ´Anders Beter´, ´Mijn Zorg´ in Zuid Limburg en in ´Goed Leven´ in Zeeuws/Vlaanderen te experimenteren. Voor Machteld Huber is het belangrijk dat wordt geoefend met het in de…

Hoe krijgt het concept “Positieve gezondheid” regionaal handen en voeten?

Hoe krijgt het concept “Positieve gezondheid” regionaal handen en voeten? – Procesbeschrijving van het traject dat wordt afgelegd door het Netwerk Positieve gezondheid in de Noordelijke Maasvallei Juni 2015 – Eindrapportage Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) ZonMW Drs. Inge Boers, Dr. Machteld Huber, Netwerk Positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei Publicatienummer 2015-031 VG © 2015 Louis Bolk…

Van Zorg naar VoorZorg

Geen wijzer Nederlands spreekwoord dan ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Iedereen kent het, maar handelen we Stimuleren bedrijven gezondheid wel voldoende, ook bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen? “De gezondheidszorg in Nederland is een plaggenhut met een paleis erachter.” PeoPle GEZONDHEIDSMAKELAARS, Tekst Jan Bom + Fotografie Chris de Bode, P+ Magazine. Lees hier het hele artikel…

Samenwerking met verzekeraar VGZ

Zelfbeoordelingsinstrument Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en Institute for Positive Health (iPH) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van een gevalideerd  Scoringsinstrument Positieve Gezondheid. Verzekerden van VGZ helpen mee bij de ontwikkeling en beoordeling van het instrument. In juni 2015 gaf iPH aan het Kenniscentrum Meetinstrumenten van VUmc de opdracht om het ‘spinnenweb Positieve gezondheid’ verder te ontwikkelen…