Publicatie in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

‘Heroverweeg uw opvatting van het begrip ‘gezondheid’’ is gepubliceerd in Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Machteld Huber, Marja van Vliet en Inge Boers Er is een nieuwe, dynamische opvatting van het begrip ‘gezondheid’ waarin functioneren, veerkracht en zelfregie centraal staan. het draagvlak voor dit concept werd getoetst onder groepen van belanghebbenden binnen de neder- landse gezondheidszorg,…

Hoe krijgt het concept “Positieve gezondheid” regionaal handen en voeten?

Hoe krijgt het concept “Positieve gezondheid” regionaal handen en voeten? – Procesbeschrijving van het traject dat wordt afgelegd door het Netwerk Positieve gezondheid in de Noordelijke Maasvallei Juni 2015 – Eindrapportage Verspreidings- en implementatie impuls (VIMP) ZonMW Drs. Inge Boers, Dr. Machteld Huber, Netwerk Positieve gezondheid Noordelijke Maasvallei Publicatienummer 2015-031 VG © 2015 Louis Bolk…