De stichting heeft ten doel zich in te zetten voor de samenleving met als doel de Positieve Gezondheid van de mens in algemene zin te ondersteunen, te versterken en te herstellen binnen zes dimensies: lichamelijk, psychisch, spiritueel, kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Met deze doelstelling beoogt iPH het algemeen belang te dienen. Voor meer informatie kunt u hier het beleidsplan downloaden.