Met de Tools kunnen we het veld ondersteunen met oplossingen die aansluiten bij de huidige tijd en ook in de toekomst genoeg toegevoegde waarde houden om faciliterend te kunnen zijn aan de vragen vanuit het veld. Op dit moment zijn dat vier oplossingsrichtingen die we hier graag benoemen: