Scholing, bijscholing en onderwijs is een belangrijke pijler voor het werken met Positieve Gezondheid. We begeleiden werksessies, workshops en inspiratiesessies en we faciliteren koplopertafels voor onderwijs, HR en GGD.
Het aanbod dat we ontwikkelen binnen de Academie sluit aan bij de fases van verandering van ‘bewust onbekwaam’ naar ‘onbewust bekwaam’.
Nadrukkelijk zoeken we hierin de samenwerking met veld voor het ontwikkelen en de verspreiding van het gedachtegoed.
Op de website van de Academie is het overzicht te vinden van het bestaande, gekwalificeerde aanbod van open inschrijvingstrainingen waarin Positieve Gezondheid centraal staat. Daarnaast bespreken we graag in company en maatwerk mogelijkheden. U kunt ook direct contact opnemen met Amarens Bakker.