Op dit moment zijn dat drie instrumenten die we hier graag benoemen:

  1. Het gespreksinstrument MijnPositieveGezondheid.nl. Via 42 vragen komt je persoonlijke spinnenweb eruit en krijg je de mogelijkheid om (o.a.) via de GGD-appstore met verschillende handelingsperspectieven aan de slag te gaan. Deze tool ontwikkelen we nu door op verschillende vlakken.
  2. Vanuit het veld ontstaan allerlei mooie initiatieven van partijen die met Positieve Gezondheid aan de slag zijn gegaan. Prachtig om het enthousiasme te zien en tevens illustreert dit de noodzaak om het veld te kunnen ondersteunen en faciliteren met allerlei diensten en producten. Graag willen we als iPH deze initiatieven laten zien en met elkaar verbinden, zodat deze partijen van elkaars ervaringen kunnen leren. Wij willen de initiatieven dus een plek aanbieden op onze website en opnemen in een netwerk Positieve Gezondheid. Zo kan kennis en informatie gedeeld worden. Als blijk van erkenning voor deze partijen werken we met een iPH Proof Positieve Gezondheid licentie.
  3. Uiteindelijk wil je alle inwoners bereiken, zowel ziek als niet ziek, naast de de (zorg) professionals, zoals in het iPH-Proof netwerk, maar ook de bestuurders. Daarvoor willen we in samenwerking met bestaande initiatieven en sociale kaarten naar een community website gaan toewerken waar we informatie en aanbod delen, kunnen verbinden en kunnen aanjagen. Bij deze beweging van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag hoort een ander gesprek, over de brede definitie van gezondheid.