Wat wil je weten?
ALGEMEEN

Via een van de ict-partners uit ons netwerk, kun je Positieve Gezondheid inzetten in een omgeving met mogelijkheden die bij jullie past.

Via een PGO – inwonersplatform
Wil je de vragenlijst direct toegankelijk maken voor inwoners? Dit kan via een PGO, een persoonlijke gezondheidsomgeving. Gebruikers kunnen  een historie opbouwen en veilig uitkomsten delen met mensen wanneer zij dat willen.

Via trusted partner – organisatieplatform
Als je de vragenlijsten wil aanbieden aan een specifieke groep en de uitkomsten volledig geanonimiseerd wil kunnen monitoren in een dashboard, dan kun je een licentie afnemen bij een organisatieplatform. zo kun je bijvoorbeeld werken aan duurzame inzetbaarheid van je medewerkers of de gezondheid van een bepaalde wijk.

In een geïntegreerde omgeving
Wil jij met meer organisaties of regionale initiatieven Positieve Gezondheid breder implementeren? Dan kun je via een Trusted ict-Partner een geïntegreerde omgeving met totaalconcept opzetten, waar de vragenlijsten van Positieve Gezondheid onderdeel van zijn.

Meer weten over de mogelijkheden?
Ga naar de Trusted partnerpagina

15 juni 2023 is de oude omgeving van de vragenlijsten afgesloten. Tot die tijd waren uitkomsten van eerder ingevulde vragenlijsten op te slaan. Iedereen heeft hierover een bericht ontvangen. Wanneer je een PGO aanmaakt, een persoonlijke gezondheidsomgeving, dan kun je daar alsnog je oude uitkomsten terughalen. Meer informatie hierover vind je hier.

Je kunt het gedachtengoed Positieve Gezondheid toegankelijk maken voor iedere denkbare doelgroep. Bijvoorbeeld patiënten, inwoners, leerlingen, werknemers of cliënten. Ook hebben we vijf typen vragenlijsten ontwikkeld, zodat mensen van verschillende leeftijden en mensen die moeite hebben et begrijpend lezen kunnen werken met Positieve gezondheid. We bieden vragenlijst volwassenen, jongeren, kinderen, eenvoudig en een Engelstalige vragenlijst. Hiervoor kun je terecht bijeen organisatieplatform uit ons Trusted Partner-netwerk.

Het netwerk van partners begint klein en wordt in fases uitgebreid. Voor elke Trusted Partner geldt dat ze dezelfde set aan vragenlijsten van Mijn Positieve Gezondheid kunnen aanbieden. Voor goede oriëntatie hebben we van iedere Trusted Partner een samenvatting gemaakt. Deze informatie vind je hier.

Als softwareleverancier kan je een Trusted Partner worden. Hiervoor moet je als organisatie voldoen aan randvoorwaarden. Mocht je interesse hebben, neem dan voor meer informatie hierover contact op met Sanne Kok via ict@iph.nl

Als werkgever, zorgorganisatie of bijvoorbeeld een gemeente kun je onderzoek doen naar de gezondheid van een bepaalde ‘doelgroep’. Via de uitkomsten van de vragenlijsten kun je monitoren hoe het gesteld is met de bepaalde groep en achterhalen waar behoeften liggen om de gezondheid, veerkracht en bijvoorbeeld werkgeluk te verbeteren.

Ja, Positieve Gezondheid kan goed worden ingezet in een werkomgeving. Kijk voor een organisatie die je kan helpen bij de inrichting van de vragenlijsten bij Trusted Partners. Denk aan JOHAN of MediQuest.

Ja, dat is mogelijk. Met een groepslicentie kun je ook bijvoorbeeld een team of afdeling toegang te geven tot de vragenlijsten. Daarbij heb je als organisatie toegang tot een dashboard waarin de uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten geanonimiseerd terug te vinden zijn.

Mocht je zelf een vitaliteitsprogramma ontwikkeld hebben en alleen een groepslicentie willen om de vragenlijsten van Mijn Positieve Gezondheid voor medewerkers toegankelijk te maken, dan kan je onze Trusted Partners van het organisatieplatform hiervoor benaderen.

Onderzoek

Het meetinstrument is een wetenschappelijk meetset op basis van het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid. Het bestaat uit 17 van de 44 vragen van het gespreksinstrument. Het heeft als doel om de (verandering in) Positieve Gezondheid op gevalideerde wijze te meten. Organisaties en regio’s die werken met Positieve Gezondheid kunnen hiermee de effecten van het werken met Positieve Gezondheid evalueren. Kanttekening hierbij is dat inzage in de 17 items enkel in het dashboard zichtbaar is en voor de individuele gebruiker de 44 vragen zichtbaar zijn. Ook is het geschikt om op individueel niveau de eigen Positieve Gezondheid te monitoren.

Ja de 17 items zijn valide om mee te meten.

Als werkgever, zorgorganisatie of bijvoorbeeld een gemeente kun je onderzoek doen naar de gezondheid van een bepaalde ‘doelgroep’. Via de uitkomsten van de vragenlijsten kun je monitoren hoe het gesteld is met de bepaalde groep en achterhalen waar behoeften liggen om de gezondheid, veerkracht en bijvoorbeeld werkgeluk te verbeteren.

Ja, dit kan via een groepslicentie via een van onze Trusted ICT-Partners. De 17 items zijn opgenomen in de bibliotheek van deze Trusted Partners.

Nee, de 44 vragen moeten altijd in tact blijven, zodat ontwikkelingen gemeten kunnen worden. Aanvullende vragen kunnen wel naar eigen inzicht worden aangepast. Dit kan in overleg met de ict-partner waarmee je samenwerkt.

Ja, in het dasboard is het mogelijk trends te zien, selecties te maken en uitkomsten met elkaar te vergelijken. Er zijn meerdere weergaves mogelijk. Dit kun je afstemmen met de ict-partner.

De vraag over het meten op de dimensies van Positieve Gezondheid bleef terugkomen. Er is met een extern consortium binnen de toen nog 42 items van de Volwassenentool van Positieve Gezondheid een set van 17 items onderscheiden, waarop ontwikkelingen gemeten kunnen worden. Dit meetinstrument ligt ‘onder’ de digitale tool, die op zich een gespreksinstrument blijft. Met het meetinstrument bepaal je statistisch welke dimensies en aspecten voldoende met elkaar samenhangen en welke aspecten voldoende bijdragen aan het begrip Positieve Gezondheid. Lees meer in dit wetenschappelijke artikel.

Ja de betrouwbaarheid en validiteit is precies wat we hebben onderzocht. Het gespreksinstrument blijkt betrouwbaar. Het is echter niet valide om mee te meten (dat hoeft ook niet in geval van gespreksinstrument). De 17 items zijn wel valide om mee te meten, maar te beperkt voor het brede gesprek. Vandaar dat we 44 items voor het gespreksinstrument aanhouden en 17 items voor de meetset.

Migratie naar nieuwe omgeving

Om een veilige omgeving te kunnen blijven garanderen en de vragenlijsten en gezondheidsdata ook in de toekomst te borgen, zijn we met verschillende software- en platformleveranciers een partnerschip aangegaan. Ons Trusted Partner Netwerk. Deze netwerkpartners voldoen aan een aantal belangrijke randvoorwaarden. Alle vragenlijsten kunnen in de omgeving van een van die partijen worden ingevuld. Dashboards met uitkomsten zijn via hun omgeving beschikbaar en afspraken en overeenkomsten verlopen via de Trusted Partners.

Ook als individu kun je bij Trusted Partners een persoonlijke omgeving (PGO) aanmaken om  om je vragenlijst in te vullen en de resultaten te bekijken. Met elkaar zorgen we ervoor dat het gedachtengoed Positieve Gezondheid toegankelijk is voor iedereen. Meer informatie vind je hier.

Alle organisaties met een licentie worden begeleid in de transitie naar een nieuwe omgeving van een Trusted Partner. In samenwerking met de Trusted Partner worden de lopende licentieomgevingen omgezet, zodat interventies en onderzoeken doorgang kunnen krijgen.
Licentiehouders kunnen er ook voor kiezen te stoppen met het werken met Positieve Gezondheid. In dat geval wordt de oude omgeving met de data verwijderd. Gebruikers van de betreffende licentie kunnen ervoor kiezen een PGO aan te maken of direct de vragenlijst in te vullen. Gebruikers kunnen via deze site tijdelijk nog hun eerdere resultaten downloaden en in een PGO kunnen ze aangeven of ze hun eerdere resultaten mee willen nemen.

Het netwerk van partners begint klein en wordt in fases uitgebreid. Voor elke Trusted Partner geldt dat ze dezelfde set aan vragenlijsten van Mijn Positieve Gezondheid kunnen aanbieden. Voor goede oriëntatie hebben we van iedere Trusted Partner een samenvatting gemaakt. Deze informatie vind je hier. 

Het sluiten van overeenkomsten en maken van afspraken loopt niet (meer) via iPH, maar via de Trusted Partner bij wie jullie de groepslicentie of geïntegreerd omgeving willen inrichten.

Tarieven

Voor het gebruik groepslicentie bij een organisatieplatform geldt in 2023 een maximumprijs van 750 euro, los van eventuele inzet/kosten voor extra functionaliteiten. iPH ontvangt hier geen percentage van. Als Trusted Partner behandel je zelf de aanvraag en sluit je zelf het contract met de externe partij. Verdere uitbreiding is mogelijk in overleg met de partner.

Meer informatie over tarieven van lezingen en workshops vind je hier.

Meer informatie en tarieven van trainingen vind je hier.

Veiligheid

Bij alle Trusted ICT-Partners worden persoonsgegevens geheel volgens AVG opgeslagen en behandeld. De uitkomsten van de Positieve Gezondheid-vragenlijsten kunnen volledig geanonimiseerd worden gedeeld voor onderzoek. Dit alleen met toestemming van de gebruiker. De gebruiker kan op ieder moment zelf aangeven of deze gegevens gebruikt mogen worden, opgeslagen mogen worden of verwijderd moeten worden.

Wij hebben met al onze Trusted ICT-Partners afgesproken dat ze de mogelijkheid  het consent in te vullen toevoegen. Hiermee kan de gebruiker zelf aangeven wel of niet akkoord te gaan met het delen van de geanonimiseerde uitkomsten van de vragenlijsten in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Ja, dat is ten alle tijden het recht van de individuele gebruiker en is als zodanig vastgelegd bij elke Trusted ICT-Partner.

Ja, dit is mogelijk. We hebben een directe toegankelijkheid mogelijk gemaakt. Je kunt op deze pagina een vragenlijst kiezen die bij jou past. In deze omgeving wordt niets opgeslagen.