POSITIEVE-GEZONDHEID

Gezondheid is meer dan alleen niet-ziek-zijn

Arts en onderzoeker Machteld Huber vroeg aan ruim 2.000 mensen wat zij verstaan onder gezondheid. Wat blijkt? Het gaat mensen niet alleen om hun lichamelijke gezondheid. Ze vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk.

Positieve Gezondheid omvat 6 pijlers die mensen alle 6 even belangrijk vinden. Hun Positieve Gezondheid wordt zichtbaar gemaakt in een spinnenwebmodel. Dat kan er zo uitzien:

De 6 pijlers van Positieve Gezondheid zijn:

LICHAAMSFUNCTIES – Ik voel me gezond en fit

MENTAAL WELBEVINDEN – Ik voel me vrolijk

ZINGEVING – Ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst

KWALITEIT VAN LEVEN – Ik geniet van mijn leven

MEEDOEN – Ik heb goed contact met andere mensen

DAGELIJKS LEVEN – Ik kan goed voor mezelf zorgen