Zelfbeoordelingsinstrument

Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en Institute for Positive Health (iPH) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van een gevalideerd  Scoringsinstrument Positieve Gezondheid. Verzekerden van VGZ helpen mee bij de ontwikkeling en beoordeling van het instrument.

In juni 2015 gaf iPH aan het Kenniscentrum Meetinstrumenten van VUmc de opdracht om het ‘spinnenweb Positieve gezondheid’ verder te ontwikkelen tot een gevalideerd scorings- of meetinstrument. E.e.a. ondersteund door zorgverzekeraar Coöperatie VGZ. Inmiddels is gebleken dat het Kenniscentrum en iPH niet op korte termijn tot een gevalideerd instrument kunnen komen, vanwege de complexiteit van het concept.

Om tegemoet te komen aan de grote behoefte aan een digitaal instrument ontwikkelt iPH nu een digitaal instrument dat gebruikt kan worden als ‘zelfbeoordelings-’ of als ‘gespreksinstrument’ Positieve gezondheid. Dit instrument ‘versie 1.0’ heeft niet de status van een gevalideerd meetinstrument. Op termijn zal het verder worden ontwikkeld. Naar verwachting zal het instrument 1.0 per 1 oktober 2016 beschikbaar zijn.