Machteld Huber en CZ hebben in de zomer van 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten die het mogelijk maakt om met haar concept van ‘Positieve Gezondheid’ in de proeftuinen ´Anders Beter´, ´Mijn Zorg´ in Zuid Limburg en in ´Goed Leven´ in Zeeuws/Vlaanderen te experimenteren. Voor Machteld Huber is het belangrijk dat wordt geoefend met het in de praktijk brengen van haar concept. Zij stelt daarvoor haar expertise beschikbaar. De partners van de proeftuinen zien het als een kans om de focus op zelfredzaamheid te versterken en een brug te slaan tussen het zorg- en het sociale domein. Er zijn regelmatig publicaties over deze samenwerking.