Positieve gezondheid in Nederland – Wie, Wat, Waarom en Hoe? Een inventarisatie van de motieven, ontwikkelingsplannen, behoeftes en verwachte obstakels bij in Positieve gezondheid geïnteresseerde partijen in Nederland.

Het gedachtengoed van Positieve gezondheid, zoals door Huber verder ontwikkeld uit het nieuwe concept van gezondheid, mag zich in een grote en nog steeds toenemende belangstelling verheugen in de zorg-, en ook de welzijnssector in Nederland. De vraag ontstaat of de overheid een faciliterende rol zou kunnen en willen vervullen. Alvorens de overheid daarover kan besluiten is het zinvol om breed in kaart te brengen wat er gaande is. Het rapport is inmiddels gepubliceerd.