Philips

Snel en eenvoudig gezonde en verse sapjes maken met de nieuwe slowjuicer van Philips … essentiële vitamines, voedingsstoffen en vezels zitten voor een gezond en uitgebalanceerd dieet. Snel en eenvoudig gezonde en verse sapjes maken met de nieuwe slowjuicer van Philips … essentiële vitamines, voedingsstoffen en vezels zitten voor een gezond en uitgebalanceerd dieet.Snel en…

Samenwerking met Vilans

Transformatietraject implementeren Positieve gezondheid in instellingen voor langdurende zorg Vilans wil als het landelijke kennisinstituut in de langdurende zorg de brug slaan tussen wetenschap en praktijk, en helpen nieuwe concepten te vertalen in het handelen van professionals en managers van alle dag. Het concept van Positieve gezondheid sluit aan bij de visie van Vilans op…

ZonMw Inventarisatie

Positieve gezondheid in Nederland – Wie, Wat, Waarom en Hoe? Een inventarisatie van de motieven, ontwikkelingsplannen, behoeftes en verwachte obstakels bij in Positieve gezondheid geïnteresseerde partijen in Nederland. Het gedachtengoed van Positieve gezondheid, zoals door Huber verder ontwikkeld uit het nieuwe concept van gezondheid, mag zich in een grote en nog steeds toenemende belangstelling verheugen…

SAMENWERKING MET VERZEKERAAR CZ

Machteld Huber en CZ hebben in de zomer van 2015 een samenwerkingsovereenkomst gesloten die het mogelijk maakt om met haar concept van ‘Positieve Gezondheid’ in de proeftuinen ´Anders Beter´, ´Mijn Zorg´ in Zuid Limburg en in ´Goed Leven´ in Zeeuws/Vlaanderen te experimenteren. Voor Machteld Huber is het belangrijk dat wordt geoefend met het in de…

Samenwerking met verzekeraar VGZ

Zelfbeoordelingsinstrument Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en Institute for Positive Health (iPH) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwikkelen van een gevalideerd  Scoringsinstrument Positieve Gezondheid. Verzekerden van VGZ helpen mee bij de ontwikkeling en beoordeling van het instrument. In juni 2015 gaf iPH aan het Kenniscentrum Meetinstrumenten van VUmc de opdracht om het ‘spinnenweb Positieve gezondheid’ verder te ontwikkelen…